Preprávnik na okruhle baliky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1.      Značka(y) (registrované výrobcom)                          KOBZARENKO

0.2.      Typ (špecifikovať prípadné varianty a verzie)           PT-12
0.2.1.      Prípadne obchodne meno:                                        
0.3.     Prostriedky identifikácie typu, ako sú vyznačené na vozidle:         
0.3.1.      Štítok výrobcu (umiestnenie a spôsob pripevnenie): pripevnené nitmi na ráme návesu
0.3.2.      Identifikačné  číslo podvozku (umiestnenie)             na ľavej strane prednej časti rámy
0.4.      Kategória vozidla                                                      Ra3
0.5.      Názov a adresa výrobcu                                            Závod KOBZARENKO
                                                                                                   UKRAJNA, Lípovaja Dolina, ul. Rusanovskaja 17.
0.6.      Identifikačné číslo vozidla:                                       xxxxxxx
            podľa typu(ov) vozidla popísaného(ých) v schválení(iach), zodpovedá v každom ohľade typu, popísanému:
           - pod číslom ES typového schválenia:                             E27C-499/2011
           - dátum: 22.04.2013
1.            Všeobecné konštrukčné charakteristiky pripojeného vozidla
1.1.      Počet náprav a kolies:                                                1 os, 2 kolies
           z toho:
1.1.4.   Brzdené nápravy                                                        1 náprava
2.         Hmotnosti a rozmery                                                
2.1.1.   Vlastná(é) hmotnosť(ti) v pohotovom stáve:
            maximum:                                                                  2040 kg
            minimum:                                                                   2000 kg
2.2.1.   Technicky prípustná(é) maximálna(e) hmotnosť(í) prípojného vozidlo v naloženom stave podľa špecifikácie pneumatík:                                                                           6200 kg
2.2.2    Rozloženie tejto (týchto) hmotnosti(í) na nápravy a v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou, zaťaženie v bode spojenie:                       na nápravu:     5400 kg
                                                                                                                                                                                                                                                                                    v bode spojenia 800 kg
2.2.3.1. Hmotnosť(ti) a pneumatiky:

Náprava č.

Pneumatika
(rozmery)

Nosnosť

Technicky prístupná maximálna hmotnosť na každú nápravu

Maximálna prístupné vertikálne zaťaženie v bode spojenia

1.

11,5/80-15,3

1950 kg

4840 kg

800 kg

 

14,0/65-16

3100 kg

4840 kg

800 kg

 

400/60-15,5

2900 kg

4840 kg

800 kg

2.4.6.     Poloha bodu spojenia
2.4.6.1.  Výška bodu spojenia na zemou:
2.4.6.1.1. Maximum                                                            600 mm
2.4.6.1.2. Minimum                                                             400 mm
2.4.6.2. Vzdialenosť od vertikálnej roviny prechádzajúcej osou zadnej nápravy:
                                                                                               6260 mm
2.5.        Rázvor                                                                    6260 mm
2.5.1.2. Vzdialenosť medzi osou návesného čapu a najzadnejším bodom návesu:   9760 mm
2.6.        Minimálny a maximálny rozchod:                           mm
2.7.2.1. Dĺžka                                                                        9760 mm
2.7.2.1.1. Dĺžka ložnej plochy                                                       - mm
2.7.2.2. Šírka                                                                        2910 mm
8.           Brzdy (stručný popis brzdového systému):             jednookruhový pneumatický trací systém kombinovaný pneumatickým a mechanickým prevodom, pôsobiacim na všetky kolesá.
8.11.4.1. Pretlak na brzdovej prípojke (jednoduchej):          800 kPa
8.11.4.2. Pretlak na brzdovej prípojke (dvojíte):                       - kPa
11. Zaradenie na osvetlenie a svetelnú signalizáciu
11.2. Doplnkové nepovinné zariadenie:
12. Rôzne
12.2. Mechanická spojenie medzi traktorom a prípojným vozidlom

12.2.1.

Typ(y):

GKN

GKN

12.2.2.

Značka(y)

Z040

Z050

12.2.3.

Značka(y) ES typového schválenie

e4 94/20*1267

e4 94/20*3101

12.2.4.

Maximálne horizontálne zaťaženie (kg)

24000

24000

 

Prípadne maximálne vertikálne zaťaženie (kg)

1000

1000